COLEXIO PLURILINGÜE
SAGRADO CORAZÓN
DE CELANOVA


CONCERTADO   
LAICO Ra Areal, 13. 32800 Celanova (Ourense)   Telfono:988 43 15 16 Fax:988 43 18 22   cpr.sagrado.corazon.celanova@edu.xunta.es

SEGURO ESCOLAR


A Consellera de Educacin na Orde do 15 de xaneiro de 1997 dita instrucins sobre as cantidades a percibir por servizos complementarios nos centros educativos. Seguindo esa orde e logo de informar Consello Escolar, acordouse inclur o Seguro escolar nestes servizos cobrando a cantidade anual de 20 € por alumno que sern aboados no mes de outubro.

En caso de accidentes, durante o perodo escolar,os seus fillos son atendidos en primeira instancia no centro. Segundo sexa a situacin chamarase familia. Se urxente trasldase ao neno ao ambulatorio de Celanova e nstase aos pais a presenciarse, se houbese necesidade e tivesen que levalo vostedes a Ourense debern levar o documento ou parte do ambulatorio e recoller un impreso ou orde do colexio antes de desprazarse. Estes dous partes de incidencias son imprescindibles para atenderlles baixo a cobertura do seguro escolar no centro asistencial COSAGA.

A pliza de accidentes da aseguradora Allianz. Est includo na pliza o camio de casa ao colexio sempre que o alumno non use moto ou bicicleta. Gastos de cirurxa plstica, reparadora, prteses, anteollos, aparatos acsticos, material de ortopedia, osteosntese e fixadores externos cun lmite mximo do 25% do capital fixado sen sobrepasar a cantidade de 751,26 €.