COLEXIO PLURILINGÜE
SAGRADO CORAZÓN
DE CELANOVA


CONCERTADO   
LAICO Ra Areal, 13. 32800 Celanova (Ourense)   Telfono:988 43 15 16 Fax:988 43 18 22   cpr.sagrado.corazon.celanova@edu.xunta.es

ORGANIGRAMA

EQUIPO DIRECTIVO:

DIRECTORA: M Begonia Gonzlez Guerrero
XEFE DE ESTUDOS: Raquel Prez Feijo
SECRETARIA: Laura Castro MartnezTITORES:
EDUCACIN INFANTIL:

3 Anos: Teresa Rodrguez
4 Anos: Melanie Montero
5 Anos: Araceli Feijo A.EDUCACIN PRIMARIA:

1 Andrs Garca Carballo
2 Diogo Alada
3 Begoa Rodrguez
4 Mara Jos Fernndez
5 Cristbal Correa J.
6 Julio FernndezEDUCACIN SECUNDARIA:

1 Elisa Mosquera S.
2 Mnica Caneda F.
3 Raquel Prez F.
4 Beatriz Mosquera G.


CONSELLO ESCOLAR

o rgano de goberno representativo da Comunidade Educativa e exerce as sas funcins no que respecta
s dereitos dos alumnos e alumnas, pais e nais, profesores e profesoras de acordo coa lexislacin vixente.

COMPOSICIN:

- A Directora que o convoca e preside.
- Tres representantes do Titular do Centro(Cooperativa).
- Catro representantes dos profesores.
- Representantes dos pais e nais elexidos en votacin.
- Un representante designado pola Xunta Directiva do ANPA.
- Dous representantes dos alumnos.
- Un representante do persoal de servizos.